е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-150 / 11.12.2014 г.

"Избор на оператор за предоставяне на стационарни телефонни услуги за нуждите на "Община Роман и нейните административни поделения

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума стационарни телефони.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 1.12.2014 г.

Публикувано на: 01.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатен асума стационарни телефони.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 24.1.2015 г.

Публикувано на: 24.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 20.2.2015 г.

Публикувано на: 20.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за платен асума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) стационарни телефони.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) стационарни юни.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) стационарни юни2.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF21072015_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF21072015_00001.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 17.8.2015 г.

Публикувано на: 17.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума м. август.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м. септември ст. телефони.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.10 2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) стационарни 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-150 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) стационерни телефони 01.2016.jpg 25.1.2021 г.