е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-11 / 6.11.2019 г.

"Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_S_11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_S_11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_S_11.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_inj_kompostirashta.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: ПИП Лом
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 24.24_PIP_LOM_Ver.7.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: хидроложки доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) хидроложки доклад.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: ПУП КИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУП КИ.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_Lom__inj_kompostirashta.docx 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_S_11.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Коментар: Решение за изменение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshеnie izmenenie s11.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_S_11_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_S_11_.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 4.3.2020 г.

Публикувано на: 04.03.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на Предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_Ceni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_S_11_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 19 / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_2_S_11_.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_110_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 21 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_S_11_2019.pdf 7.5.2021 г.