е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-12 / 29.8.2019 г.

за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на виртуален музей на биоразнообразието" по проект "Virtual and Mobile Museum of Biodiversity" /"Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието"/ с акроним "Mobile Biodiversity", финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция -България 2014-2020.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за участие пазарни консултация проект виртуален музей.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Offer request-1.docx 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЩИНА КРЕСНАuf.pdf 20.6.2021 г.