е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-123 / 29.8.2019 г.

"Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" УПИ - I, кв. 16, по плана на с. Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 19.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 технически проект-спортна плащадка.rar 19.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 5 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 6 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-9 Интербилд.pdf 19.1.2021 г.

Анекс № 8 / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс.pdf 19.1.2021 г.