е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-31 / 9.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Избор на външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831393433
ОП актуална към: 24.9.2020 г.
Файлове актуални към: 24.9.2020 г.

Обявление за ОП № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 24.9.2020 г.

Документация за участие № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Приложение 1 - Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 24.9.2020 г.

Документация за участие № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Приложения за попълване от участниците - word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения за участие -word.rar 24.9.2020 г.

Документация за участие № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 24.9.2020 г.

Документация за участие № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. за преглед и XML за попълване в ел. система https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение 3 ЕЕДОП (Pdf и XML).zip 24.9.2020 г.

Документация за участие № / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пълна Документация.pdf 24.9.2020 г.

Решение за откриване № 24 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.9.2020 г.

Обявление за ОП № / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на изменение и допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.promiana.pdf 24.9.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 експерти.pdf 24.9.2020 г.