е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-11 / 30.7.2019 г.

"Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0006-С01 "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на техническо оборудване" Обособена позиция №2: "Доставка на мебели и обзавеждане" Обособена позиция №3: "Доставка на кухненско и друго оборудване" Обособена позиция №4: "Доставка на специализирано оборудване"".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d11.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d11.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d11.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_ОП 1 техническо оборудване.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_ОП 2 мебели и обзавеждане.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_ОП 4 специализирано оборудване.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС_ОП 3 кухненско оборудване.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_deinstitucionalizaciq.zip 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_11_.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3AD_11_.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Решение 29
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_11_.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3Б
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr 3Bd11.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 15 / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Коментар: Решение 30
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d11.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 16 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Коментар: Решение 33
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d11.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_222_OP_1_.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Amo_new_.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Smart_Bisnes_new_.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_229_OP_4_.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 21 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) bqvlenie_vazl_por_D_11.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 22 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 226
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 226 d11.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 23 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 229
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 229 d11.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 24 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 221
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) O_PR_DOG_AMO_D_11_2019.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 25 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_D_11.pdf 19.5.2021 г.