е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-11 / 28.11.2016 г.

"Доставка на материали за допълнително обучение по български език, за работа на клубовете и организиране на празнични събития; Периодична доставка на консумативи; Оборудване и обзавеждане на 7 детски градини във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001 - 3.001-0008 "Успяваме заедно" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № 1. / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.1.2021 г.

Документация № 3. / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 4. / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kancelarski-materialiObrazci 2.doc 20.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raqsnenie (2).pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Hrani.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 9.Протокол 1 / 29.12.2016 г.

Публикувано на: 29.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 10.Протокол 2 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ptok.kancelarski.pdf 20.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 11. / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 12. Протокол 3 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol No.3 Kancelarski.pdf 20.1.2021 г.

Решение № 13.Решение за определяне на изпълнител / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie DM.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 14. Обявление за възложена поръчка / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. Договор Кооперация Панда / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog. - panda.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 16. Обявление за приключване на договор / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchvane na dogovor.pdf 20.1.2021 г.