е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-12 / 23.3.2016 г.

Изготвяне на работни проекти за "Внедряване на енергоспестяващи мерки в административна сграда - Община Лом" и за "Внедряване на енергоспестяващи мерки в Дом за възрастни хора с деменция и Дом за възрастни хора - с. Добри дол, община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.3.2016 г.

Публикувано на: 23.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_90_1_3_Klimakomers.zip 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_45_12_04_2016.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 5 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_skl_dog_45.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_45_12.04.2016 PRIKLUCHIL.docx 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 6.7.2016 г.

Публикувано на: 06.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_izp_dog_45.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 45.docx 30.7.2021 г.