е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0005 / 1.8.2017 г.

"СМР по обособени позиции за следните обекти: Обособена позиция №1: Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ"Христо Ботев" с.Кирчево и ОУ"Паисий Хилендарски" с.Лесидрен; Обособена позиция №2: Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр.Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438333931
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Решение за откриване и обявление №885/01.08.2017 г/798663 от 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Обявление №798664/01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Objvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Igrishta_Publ.systez..docx 25.1.2021 г.

Други документи № 4 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Технически проект за мултифункционално спортно игрище с.Кирчево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 technicheski proekt-Kirchevo.rar 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Технически проект за мултифункционално спортно игрище с.Лесидрен
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 techicheski proekt_Lesidren.rar 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Технически проект за мултифункционално спортно игрище гр.Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 tehnicheski proekt_Ugarchin.rar 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № 7 / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 15.9.2017 г.

Публикувано на: 15.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAOBSHTENIE CENOVI PREDL.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Решение №1015_20.09.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №1015_20.09.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР ОП1 №40-113_02.11.2017 Г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП1 №40-113_02.11.2017 Г.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Календарен график по ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ДОГОВОР ОП2 №39-113_02.11.2017 Г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОП2 №39-113_02.11.2017 Г..pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Календарен график по ОП2.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №812980_02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА №812980_02.11.2017 г..pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №40-113_02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор №40-113_02.11.2017 г.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №39-113_02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил Договор №39-113_02.11.2017 г..pdf 25.1.2021 г.