е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0003 / 9.3.2018 г.

"Oсъществяване на консултантски услуги за управление на проект №11/07/2/0/00517: "Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534393537
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Други документи № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци .doc 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_517.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 834081/09.03.2018 г. / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Стойност: 11 597,81 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_517.pdf 23.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 834082/09.03.2018 г. / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Стойност: 11 597,81 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_517.pdf 23.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 834794/13.03.2018 г. / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение промяна 1 .pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Съобщение отваряне ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени .pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Протокол №1_02.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 _.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Протокол №2_24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Протокол №3_27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Решение №390_14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №390_14.05.2018 г..pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Договор №42-114_22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор _42-114_22062018_ПРО ЛЕГИС.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №855316_04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка ОП0003.pdf 23.1.2021 г.