е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 18.4.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "Изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638333835
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Част Ж ПИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ж. ПИП.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци на документи.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП формат PDF и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 14 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_цени.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТКООЛ 2.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол 3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол чл. 181, ал. 4.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 44 / 1.10.2019 г.

Публикувано на: 01.10.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 18.1.2021 г.