е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 18.4.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "Изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638333835
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Обявление за ОП № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци на документи.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Част Ж ПИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ж. ПИП.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП формат PDF и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 26.8.2019 г.

Решение за откриване № 14 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 26.8.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 26.8.2019 г.