е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-4 / 21.7.2016 г.

"Подготовка и управление и отчитане на проект "Рехабилитация на площи за широко обществено ползване в населени места на територията на Община Брезник" в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Решение за откриване № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie konsultanti ploshtad.PDF 17.3.2021 г.

Обявление № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie konsultanti ploshtad.PDF 17.3.2021 г.

Документация за участие № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia ploshtad 1.docx 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-188 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie ceni ploshtad.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

протокол 3 № / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-205 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie VP-205.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 26.1.2017 г.

Публикувано на: 26.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pl.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 98 / 26.1.2017 г.

Публикувано на: 26.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 98.pdf 17.3.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 31.1.2017 г.

Публикувано на: 31.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pl poprawka.pdf 17.3.2021 г.