е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-14 / 7.12.2018 г.

Доставка чрез покупка на транспортни средства - втора употреба за нуждите на Община Лом по Обособена позиция № 2 "Доставка чрез покупка на употребявано МПС (лек автомобил)" за нуждите на Център за обществена подкрепа Лом /ЦОП/"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obraztsi__OP_2.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_dogovor_OP_2.docx 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Asi_Auto.pdf 20.6.2021 г.