е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 06-ПС-2017 / 16.6.2017 г.

"Периодични доставки на определени видове хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2017 (1).docx 25.1.2021 г.

Решение № / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 1116062017.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление 1116062017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни -2017 (1).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на Ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 11072017_0028.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_храни.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_храни.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2_храни.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_храни.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_3(1).pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Доклад до кмета
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад(1).pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Решение за поправка на фактическа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_21.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДоговорХрани.pdf 25.1.2021 г.