е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-84 / 25.9.2018 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2018-2019г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Други документи № 9. / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Схема на пътищата в Община Карнобат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Схема на пътищата.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 18.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 18.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 18.1.2021 г.

Други документи № 7. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Указания за ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за попълване на ЕЕДОП.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 8. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: План за зимно поддържане на Община Карнобат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) План за зимно заличени подписи.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 10. / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 11. / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 12. / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 13. / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 14. / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 15. / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Договор Агро Милк 2000 ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Агро Милк 2000 ООД.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 17. / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 18. / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.