е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-21 / 14.2.2018 г.

Публично състезание: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SN Ulici.rar 25.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie pr Ul.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq pr Ul.rar 25.1.2021 г.

Протокол №1 № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol Ul.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 № / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP5.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP4.pdf 25.1.2021 г.