е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-33 / 14.10.2016 г.

00384-2016-0016 "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по седем обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация-0.rar 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - 1 - prevozi.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Коментар: Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ на Обособена позиция № 2.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-3.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-4.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-5.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-6.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-7.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 15 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 16 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Анекс към Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор за ОП-3.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 17 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Анекс към Договор за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор за ОП-4.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 18 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Анекс към Договор за Обособена позиция № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор за ОП-5.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 19 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Анекс към Договор за Обособена позиция № 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към договор за ОП-6.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 20 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към Договор за ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 21 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към Договор 45 от 11.04.2017.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 22 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор за ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към Договор 46 от 11.04.2017.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 23 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор №41
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2 към Договор №41от30,03,2017г...pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 24 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор №42
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2 към Договор №42от30,03,2017г...pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 25 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №7.pdf 26.1.2021 г.