е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-61 / 6.6.2019 г.

Пряко договаряне: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0027 „Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Белица“ и Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0027-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 4 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 5 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 6 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 6.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 7 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 7.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 8 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 8.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 9 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 9.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 10 № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 10.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doclad.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za priluchvane na dogovor OP1.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za priluchvane na dogovor OP3.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 4.9.2020 г.

Публикувано на: 04.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za priluchvane na dogovor OP2.pdf 28.1.2021 г.