е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 03-ОП-2016 / 2.3.2016 г.

"Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав две обособени позиции: обособена позиция 1:"Доставка на закуски и хранителни продукти" и обособена позиция 2: "Доставка на преработени плодове и зеленчуци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) van4e.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Van4e1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) HRANI1-2016.docx 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_hrani.doc_revision.dtt.docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ив.Димитрова25042016_0001.jpg 25.1.2021 г.

Решение № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Договор по позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 1 HRANI-2016.docx 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Договор по позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 2 HRANI1-2016.docx 25.1.2021 г.