е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-100 / 2.11.2016 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 15.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info sm02112016163105.pdf 15.1.2021 г.

Заповед за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти № / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед s.pdf 15.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info s.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Плащане по договор № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 78 0217.doc 15.1.2021 г.

Плащане по договор № / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 78 0417.doc 15.1.2021 г.

Плащане по договор № / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 78 0517.docx 15.1.2021 г.