е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-1 / 25.4.2019 г.

"Ремонт на улици на територията на община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 1 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: ДОКЛАД ОТ ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад пазарно проучване-ремонт улици 2019.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 4 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Указания и изисквания.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 5 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация-ремонт улици 2019.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 6 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика 2019.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 7 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: ОБРАЗЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО1 / СОО-1 / 2 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: ОБЯВА ЗА РЕМОНТ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА РЕМОНТ УЛИЦИ.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 3 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА РЕМОНТ УЛИЦИ.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-4 / 8 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА СОО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф-я за обява-удължаване на срок за събиране.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-1 / 9 / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Протокол от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от Комисия.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 10 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 24-СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ - СОО -1 -РЕМОНТ.pdf 5.1.2021 г.