е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-17 / 19.2.2018 г.

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА по две обособени позиции Обособена позиция №1: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Роман и селата Хубавене и Каменно поле, Община Роман и упражняване на авторски надзор по време на строителството"; Обособена позиция №2: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, община Роман и упражняване на авторски надзор по време на строителството".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.4.2018 г.
Файлове актуални към: 22.4.2018 г.

Документация за участие № 1 / 19.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.4.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 15.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №282 от 15.03.2018.pdf 22.4.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 26.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткоол 1.pdf 22.4.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.4.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43.pdf 22.4.2018 г.