е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-3 / 13.2.2017 г.

Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 16.1.2021 г.

Образци № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 16.1.2021 г.

Протокол № / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 16.1.2021 г.

Решение за избор № / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Доклад № / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 16.1.2021 г.