е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-95 / 22.7.2016 г.

"Подготовка, управление и отчитане на проект "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IV-10328 (VRC2143) РОМАН - СТРУПЕЦ - ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА" И РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА/ - СТОЯНОВЦИ - ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) - БЕЛЕНЦИ /III-3008"ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.,

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) documentacia.docx 17.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБЯВЛЕНИЕ 1.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 РЕШЕНИЕ 1.fed 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови оферти.jpg 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.jpg 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 28.11.2016 г.

Публикувано на: 28.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43,ал.4 от ЗОП До ФИН СПРЕД.jpg 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обавление възложена поръчка 1.fed 17.1.2021 г.