е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 24.2.2020 г.

00384-2020-0001 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-С01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция № 4: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и Обособена позиция № 5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 2.4.2020 г.

Публикувано на: 02.04.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор за ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП5.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 15 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.