е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-33 / 26.1.2018 г.

Поддръжка, чрез абонаментно обслужване, на улично осветление във всички населени места на територията на Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Образци № / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 16.1.2021 г.

Обява № / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 16.1.2021 г.