е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-21 / 21.8.2019 г.

00384-2019-0014 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2019/2020 г. по две обособени позиции: o Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 52,880 км. четвъртокласна пътна мрежа; o Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 12 / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 1.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13 / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 19.1.2021 г.