е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-9 / 2.6.2020 г.

"Ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2020г. по подобекти"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява по 20.3.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфол РОП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Указания за попълване на образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания за попълване образци.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка и критерии
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) критерии и методика.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Ремонт сгради 2020.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Технически проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 тп.rar 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване срок за прием на офери
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване срок за прием на оферти.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 23.7.2020 г.

Публикувано на: 23.07.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.8.2020 г.

Публикувано на: 07.08.2020 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ЛЕСТРАНС sign.pdf 20.1.2021 г.