е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 02-ОП-2018 / 27.2.2018 г.

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proect-dogovor.doc 22.1.2021 г.

Решение № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Предварително третиране.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП ЗА ИМБТ.docx 22.1.2021 г.

Решение № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_5.pdf 22.1.2021 г.