е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-3 / 22.3.2017 г.

Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik CB007.1.21.040- PP2- Works 1/Строително-монтажни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и минна "Христо Ботев" в Перник CB007.1.21.040- PP2 - 1

АОП (Интернет адрес): http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders/construction-works-outdoor-facilities-professional-school-clothing-and-tourism-st-ivan
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

040_second_version_of_tender_procedure № 1 / 22.3.2017 г.

Публикувано на: 22.03.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2- Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 040_second_version_of_tender_procedure.rar 26.1.2021 г.

CORRIGENDUM No: 1 № 2 / 11.5.2017 г.

Публикувано на: 11.05.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2- Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 CORRIGENDUM.zip 26.1.2021 г.

Explanation of the documentation for participation № 3 / 11.5.2017 г.

Публикувано на: 11.05.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2- Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) QUESTION_040.pdf 26.1.2021 г.

Explanation of the documentation for participation № 4 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2- Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) question (3).pdf 26.1.2021 г.