е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-33 / 18.6.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313238
ОП актуална към: 19.10.2019 г.
Файлове актуални към: 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат *doc
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1.doc 19.10.2019 г.

Обявление за ОП № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Утвърдена документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_ОПОС_инженеринг.pdf 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Tehnicheska_specifikaciq NT.pdf 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Приложения към техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение към техническа спецификация.rar 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_Dogovor_proekt NT.pdf 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат *pdf. и *XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 19.10.2019 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci062019 NT.docx 19.10.2019 г.

Решение за откриване № 29 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.10.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-144 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 19.10.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-145 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 2.pdf 19.10.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Приложение към Разяснение № 3 (Решение ОВОС).pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към Разяснение № 3.pdf.pdf 19.10.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-150 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение № 3 ОПОС.pdf.pdf 19.10.2019 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 19.10.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.10.2019 г.