е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-7 / 5.5.2020 г.

"Доставка на техническо оборудване за нуждите на проект "Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_za_obqva_D_7_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvq_D_7_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq_D_7_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obraztsi.zip 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_komp_OPRCR.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_Tehnicheska_Specifikaciia_tehnika.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie_08_05_2020_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 17.6.2020 г.

Публикувано на: 17.06.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_135_.pdf 26.1.2021 г.