е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-23 / 28.6.2018 г.

00384-2018-0012 "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие "Пазари и социални дейности", Дом за стари хора и детските градини на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисията.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 11.10.2018 г.

Публикувано на: 11.10.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ДЕО.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 10 / 11.10.2018 г.

Публикувано на: 11.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.