е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-125 / 27.2.2020 г.

"Ремонт на пешеходни настилки и площадни пространства в гр. Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Обява № 1. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 19.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informatsia za publ.obyava.PDF 19.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopalnitelna informatsia.pdf 19.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska spetsifikatsia.PDF 19.1.2021 г.

Образци № 5. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 19.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt na dogovor.PDF 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 8. / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 19.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 9. / 9.3.2020 г.

Публикувано на: 09.03.2020 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 19.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 10. / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Udaljavane srok za poluchavane na pferti.PDF 19.1.2021 г.

Протокол № 11. / 30.3.2020 г.

Публикувано на: 30.03.2020 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor partniori.pdf 19.1.2021 г.