е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 03-ОП-2018 / 13.3.2018 г.

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Решение/15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(4).pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Обявление/15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(2).pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Документация/15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Предварително третиране.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация/15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор/15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proect-dogovor.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП /15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 25.1.2021 г.

Обявление № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Обявление за изменение или допълнителна информация/28.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения/24.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение(1).pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/11.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 2/11.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Доклад на комисията/11.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад(1).pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Решение за класиране/11.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_13.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Договор № 80/31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_екоинвест.pdf 25.1.2021 г.