е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-3 / 1.8.2018 г.

"Изготвяне на проекти за почистване и подобряване проводимостта на речните легла в област Перник" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079153
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обява № 1 / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.zip 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh. specifikacia.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 4 / 23.8.2018 г.

Публикувано на: 23.08.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 5 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 - 27.09.18г..pdf 26.1.2021 г.

Договор № 6 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor DG-OA-39.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 7 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor DG-OA-40.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № 8 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad chl.103, al.3 ot ZOP.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 9 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol za priemane na rabotata po ДГ-ОА-3923.10.2018г.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 10 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Коментар: АОП 9079153
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol za priemane na rabotata po ДГ- ОА- 4023.10.2018г.pdf 26.1.2021 г.