е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 154 / 12.6.2020 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период", по три обособени позиции" Обособена позиция № 1 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период -общински пътища; Обособена позиция № 2 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период - улици в град Ивайловград и в селата; Обособена позиция № 3 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период - улици в Община Ивайловград, част от републиканската пътна мрежа

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение зимно.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление зимно.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно 2020-2021 Ивайловград.docx 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-554 от 03.09.2020.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2020-2021.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 6 / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад 2020-2021.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-32 от 11.09.2020.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 20.10.2020 г.

Публикувано на: 20.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 20.10.2020 г.

Публикувано на: 20.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 20.10.2020 г.

Публикувано на: 20.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 11 / 20.10.2020 г.

Публикувано на: 20.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 7.5.2021 г.