е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 154 / 12.6.2020 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период", по три обособени позиции" Обособена позиция № 1 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период -общински пътища; Обособена позиция № 2 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период - улици в град Ивайловград и в селата; Обособена позиция № 3 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период - улици в Община Ивайловград, част от републиканската пътна мрежа

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 8.7.2020 г.
Файлове актуални към: 8.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение зимно.pdf 8.7.2020 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление зимно.pdf 8.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно 2020-2021 Ивайловград.docx 8.7.2020 г.