е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-66 / 13.10.2017 г.

"Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа , ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Орфей"и "Възрожденска", по следни те 4-ри обособени позиции: Обособена позиция №1: "Реконструкция на водопровод и канал по ул. "Иван Вазов"; Обособена позиция №2: "Реконструкция на водопровод по ул. "Христо Ботев" ; Обособена позиция №3: "Реконструкция на водопровод по ул. "Орфей"; Обособена позиция №4: "Реконструкция на водопровод по ул. "Възрожденска"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.10.2017 г.

Публикувано на: 13.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти ВиК 2.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти ВиК.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Kliment ohridski.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-798.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 8 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоколи водопровод 2017.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - Р-32.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-145.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-146.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-4.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-5.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 14 / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена .pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 15 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен 1.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 16 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 17 / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 24.1.2021 г.

Обявление № 18 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Иван Вазов.pdf 24.1.2021 г.