е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-4 / 21.9.2018 г.

Пазарни консултации за изпълнение на заложените дейност при реализация на проект "Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация подобект Читалище ана Маймункова с. Воден.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация подобект Читалище Просвета с. Голямо Крушево.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация подобект Читалище Светлина с. Мамарчево.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 5 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация подобект Читалище Стефан Караджа с. Стефан Караджово.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка подобект Читалище Ана Маймункова с. Воден.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 7 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка подобект Читалище Просвета с. Голямо Крушево.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 8 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка подобект Читалище Светлина с. Мамарчево.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка подобект Читалище Стефан Караджа с. Стефан Караджово.pdf 30.7.2021 г.

КСС № 10 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - читалище Г.Крушево.xls 30.7.2021 г.

КСС № 11 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - читалище с.Мамарчево.xls 30.7.2021 г.

КСС № 12 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - читалище с.Воден.xls 30.7.2021 г.

КСС № 13 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - читалище с.Ст.Караджово.xls 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА ABC-ИНЖЕНЕРИНГ-Н ООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 15 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА ИМСТИ ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 16 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА ИНКОМ ПВ ООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 17 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА Динно ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 18 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.