е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-49 / 21.7.2017 г.

„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителни и монтажни работи на 9 бр. многофамилни жилищни сгради във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение № 1. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za otkrivane na procedurata.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za porychka.pdf 15.1.2021 г.

Документация № 3. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 4. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 15.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Проект на договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ОП 1.docx 15.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Проект на договор по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ОП 2.docx 15.1.2021 г.

Протокол № 7. / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 8. / 7.12.2017 г.

Публикувано на: 07.12.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 7.12.2017 г.

Публикувано на: 07.12.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie za otvarqne na ceni.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 10. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 11. / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Решение № РД 125 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie RD 125.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Строителен надзор договор.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инвеститорски контрол договор.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 14. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Приложения ОП - 1 Приложения ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq OP1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 15. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Договор подизпълнител ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog.podizpalnitel.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 16. / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Приложения ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq OP2.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 17. / 2.1.2020 г.

Публикувано на: 02.01.2020 г.
Коментар: Изпълнен договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приключил договор ОП 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 18. / 2.1.2020 г.

Публикувано на: 02.01.2020 г.
Коментар: Изпълнен договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приключил договор ОП2.pdf 15.1.2021 г.