е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 24.2.2015 г.

Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231393139
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение - 6 / 24.2.2015 г.

Публикувано на: 24.02.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка ОП-6/24.02.2015 .
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh6.pdf 26.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Коментар: Становище по осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_02038.pdf 26.1.2021 г.

Доклад № / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Коментар: Доклад на комисия назначена със заповед 481/25.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д О К Л А Д.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Коментар: Протокол на комисия назначена със заповед 481/25.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол .pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-6-(1) / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dog_i_prilojeniq.rar 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-100 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Съобщение за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01915.pdf 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 9.11.2015 г.

Публикувано на: 09.11.2015 г.
Коментар: Съобщение за изплатени суми по Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01916.pdf 26.1.2021 г.