е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-7 / 2.5.2017 г.

"Ремонт покрив и сграда Общинска администрация гр. Лом - топло и хидро изолации"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: документация+методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tz.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OBRAZCI.zip 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 6.6.2017 г.

Публикувано на: 06.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 15.6.2017 г.

Публикувано на: 15.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protkol 3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Договор № 196
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 196.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 13 / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob.vuzl.por 196.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl prikl dog 196.pdf 30.7.2021 г.