е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-4 / 21.5.2019 г.

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на обекти на Община Сухиндол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie el energ.PDF 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Справка консумирана енергия.PDF 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор енерго-про.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane el 19.07.19.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane el 27.08.19.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 18.09.2019.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 14.10.2019.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 20.11.2019.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.1.2020 г.

Публикувано на: 15.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane el 06.01.20.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 20.01.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 17.02.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.3.2020 г.

Публикувано на: 24.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 13.03.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 21.04.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane el - 19.05.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане ел.енергия 17.06.20 г..pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане ел.енергия 13.07.20 г..pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 18.08.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.10.2020 г.

Публикувано на: 01.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 17.09.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 14.10.2020 г.

Публикувано на: 14.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane el 14.10.20.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 20.11.2020.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane el - 16.12.2020.pdf 18.1.2021 г.