е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-17 / 4.2.2019 г.

Открита процедура:"Изпълнение на строително - монтажни работи по проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк - Орцево", "BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково" "BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище", на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelno sporazumenie OP6.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 1.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 2.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 4.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 6.rar 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 28.1.2021 г.

Проекти № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 5.rar 28.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte.pdf 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za promqna.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq.pdf 28.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte 2.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.1.2021 г.

Информация при производство по обжалване № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Infomaciq.pdf 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP4.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP5.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP6.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Доклад № / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie.pdf 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelno sporazumenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP2.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP4.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP6.pdf 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelno sporazumenie OP2.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за изменение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenenie OP5.pdf 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelno sporazumenie OP4.pdf 28.1.2021 г.

Допълнително споразумение № / 15.9.2020 г.

Публикувано на: 15.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelno sporazumenie OP5.pdf 28.1.2021 г.