е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-101 / 3.4.2019 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. /

Коментар: Договор СС Консулт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-1215.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 1. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva stroitelen nadzor.pdf 22.1.2021 г.

Обява № 2. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 22.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 6. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. Ди Ви Консулт.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Договор ДЗЗД Т7 Консулт Стройконтрол ГТ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Догоров+ приложения.pdf 22.1.2021 г.