е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-10 / 7.6.2016 г.

"Аварийно - възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III - 906 - Дюлино - Попович, при км. 2 + 900"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 14.6.2016 г.

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 262/14.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Покана № 2 / 14.6.2016 г.

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Коментар: Покана изх. № РД 7000 - 355/14.06.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 21.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 14.6.2016 г.

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Коментар: Образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци на документи и проект на договор.zip 21.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 4 / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.PDF 21.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.PDF 21.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 291/ 24.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 55/07.07.2016г. и приложения към него: Ценово предложение в т.ч. КСС и Предложение за изпълнение на поръчката.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 8 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 21.1.2021 г.

Становище по чл. 233 от ЗОП № 9 / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: Писмо изх. № Е - 31 - 00 - 033160 от 12.07.2016г. на АОП, относно осъществен контрол по чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП.pdf 21.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-55-2016-Авар.възт.раб.мостово съоръж..xlsx 21.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 10 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение рег. № 20-55 - (1)/29.03.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 11 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 21.1.2021 г.