е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-11 / 1.11.2017 г.

"Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на училищна мебелировка; Обособена позиция №2: Доставка на компютри, компютърно оборудване, озвучителна техника и периферни устройства; Обособена позиция №3: Доставка на ученически микроскопи, микроскопски принадлежности и препарати"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie S-11.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie D-11.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTACIQ.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrzatsi.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheski_specifikacii.zip 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 A.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Решение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Протокол 3Б
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokli 3 b.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Решение № 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie 7.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazlogena porachka.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Договор 32
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 32.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Договор 37
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 37.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Договор 45
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 45.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 17 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 32
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 32d11.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 18 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 37
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 37 d11.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 19 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 45
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 45 d11.pdf 24.1.2021 г.