е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП -ПС-3 / 25.11.2016 г.

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОСИГУРЯ-ВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БРУСАРЦИ - 2016 Г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Хляб и тестени изделия" Обособена позиция № 2 - "Месо, месни продукти, риба и яйца" Обособена позиция № 3 - "Млечни продукти" Обособена позиция № 4 - "Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки" Обособена позиция № 5 - "Плодове и зеленчуци" Обособена позиция № 6 - "Препарати"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 3 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: Документация ПС - хранителни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-хранителни 2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 4 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стандартен образец за ЕЕДОП - готов.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 5 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: Стойностна спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стойностна спецификация общ. Брусарци-2016.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 6 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: Административни сведения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Административни сведения.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / ПС-12 / 2 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: Обявление за откриване ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ПС- хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / ПС-13 / 1 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за ПС- хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-3 / ПС-16 / 7 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-16-отговор на запитване -хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 8 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Протокол №1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 - хранителни 2016.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-3 / ПС-25 / 9 / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-25-21.12.2016-съобщение ценови на х-ни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 10 / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 - хранителни 2016.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / ПС-1 от 2017г / 11 / 3.1.2017 г.

Публикувано на: 03.01.2017 г.
Коментар: Решение № 13 (ПС-1) за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-1-Решение № 13 - за избор на изпълнител - хранителни 2017.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 12 / 4.1.2017 г.

Публикувано на: 04.01.2017 г.
Коментар: Доклад от Комисия хранителни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на Комисия хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 13 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор № 9 по ОП № 1-хляб
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 9 за хранителни ОП 1-с приложенията.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 14 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор № 5 по ОП № 2-месни, риба и яйца
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 5 за хранителни ОП-2 - месни с прилож..pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 16 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор № 6 по ОП № 4 - варива, консерви,напитки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 6 за хранителни ОП-4- варива с прилож..pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 17 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор № 7 по ОП № 5 - плодове и зеленчуци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 7 за хранителни ОП-5- пл.и зел. с прилож..pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 18 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор № 8 по ОП № 6 - препарати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 8 за хранителни ОП-6- препарати с прилож..pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 15 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Коментар: Договор № 10 по ОП № 3 - млечни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 10 за хранителни ОП 3-млечни с приложенията.pdf 5.1.2021 г.

Други документи № ЗОП-ПС-3 / 19 / 6.7.2017 г.

Публикувано на: 06.07.2017 г.
Коментар: АНЕКС към Договор № 10 по ОП № 3-млечни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор № 10-03.02.2017-хранителни-ОП-3-млечни п-ти.pdf 5.1.2021 г.