е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-9 / 15.11.2016 г.

"Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0056 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат" по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.”.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Решение № 1. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.7.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 3. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane_Chitalishte.rar 24.7.2021 г.

Други документи № 4. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekt_otoplitelna_chit.rar 24.7.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 5. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Docimentacia CH.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 6. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5. ARHITEKTURNO ZASNEMANE CHITALISHTE.rar 24.7.2021 г.

Образци № 7. / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 24.7.2021 г.

Решение № 8.Решение за прекратяване / 5.12.2016 г.

Публикувано на: 05.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie prekratqvane.pdf 24.7.2021 г.

Обявление за поръчка № 9.Обявление за възложена поръчка / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vuzlojena.pdf 24.7.2021 г.