е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-2 / 8.4.2019 г.

Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2019 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazania.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specifikacia.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-39 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-2 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-44 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info srok OPM.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 7.5.2019 г.

Публикувано на: 07.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol OPM.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 68 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Infrakorekt.pdf 17.3.2021 г.